c# değişken

  1. FReeWaLLe

    C# Değişken Tipleri

    C Sharp Değişken Tipleri sbyte : Hafızada 1 baytlık yer kaplayan tamsayı tipidir. -128 ile 127 arasında değer alır. Örnek : sbyte sıcaklik; byte : Hafızada 1 baytlık yer kaplayan tamsayı tipidir. 0 ile 255 arasında değer alır. Örnek : byte yazili1,yazili2,sozlu; short : Hafızada 2 baytlık...
  2. FReeWaLLe

    C Sharp Değişken Nedir ?

    C Sharp Değişken Nedir ? C# Değişken Nedir: Verilerin geçici olarak saklandığı yerdir. Değişkenlere kutu benzetmesi yapabiliriz. Değişken tanımlarken mantıklı isimler vermeye çalışalım. Yazacağınız program birkaç satırdan oluşuyorsa sorun yok. Ama yüzlerce satır olduğunu ve bunlar içinde...