değişkenler

  1. FReeWaLLe

    C# Değişken Tipleri

    C Sharp Değişken Tipleri sbyte : Hafızada 1 baytlık yer kaplayan tamsayı tipidir. -128 ile 127 arasında değer alır. Örnek : sbyte sıcaklik; byte : Hafızada 1 baytlık yer kaplayan tamsayı tipidir. 0 ile 255 arasında değer alır. Örnek : byte yazili1,yazili2,sozlu; short : Hafızada 2 baytlık...