inheritance

  1. FReeWaLLe

    C Sharp Kalıtım Inheritance Nedir ?

    C# Kalıtım Inheritance Nedir ? Kalıtım Kalıtım (inheritance), bir nesnenin diğer bir nesnenin özelliklerini ele geçirebilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu önemlidir, çünkü kalıtım, hiyerarşik sınıflandırma kavramını destekler. Bir düşünürseniz, bilgilerin büyük bölümü hiyerarşik (yani...