sömürmek

  1. FReeWaLLe

    Penetration Test (Pentest) Nedir ?

    Penetration Test kısaca Pentest Sızma Testidir. Penetration Test'in Amacı Herhangi bir sistemde var olan açığı bulmak, olan açığı sömürmek ve raporlamaktır.