string try

  1. FReeWaLLe

    C Sharp Değişken Nedir ?

    C Sharp Değişken Nedir ? C# Değişken Nedir: Verilerin geçici olarak saklandığı yerdir. Değişkenlere kutu benzetmesi yapabiliriz. Değişken tanımlarken mantıklı isimler vermeye çalışalım. Yazacağınız program birkaç satırdan oluşuyorsa sorun yok. Ama yüzlerce satır olduğunu ve bunlar içinde...