system

  1. FReeWaLLe

    C# System Nedir?

    C# System Nedir? System isim alanı, .NET ile çalışırken gerekli temel sınıfları içerir. Ayrıca diğer tüm sınıf kütüphaneleri de bunun içinde kümelenmiştir. Mesela konsol (DOS ortamı) uygulamalarında kullanıcıdan veri almak ve ekrana program akışı sırasında bir şeyler yazmak için kullanacağımız...