C# Değişken Tipleri

FReeWaLLe

C# Developer
Yönetici
#1
C Sharp Değişken Tipleri

sbyte : Hafızada 1 baytlık yer kaplayan tamsayı tipidir. -128 ile 127 arasında değer alır.

Örnek :

sbyte sıcaklik;

byte : Hafızada 1 baytlık yer kaplayan tamsayı tipidir. 0 ile 255 arasında değer alır.

Örnek :

byte yazili1,yazili2,sozlu;

short : Hafızada 2 baytlık yer kaplayan tamsayı tipidir. – 32.768 ile 32.767 arasında değer alır.

ushort : Hafızada 2 baytlık yer kaplayan tamsayı tipidir. 0 ile 65.535 arasında değer alır.

Örnek :

ushort ogretmen sayisi;

int : Hafızada 4 baytlık yer kaplayan tamsayı tipidir. -2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arasında değer alır.

Örnek :

int alinan_yol;

uint : Hafızada 4 baytlık yer kaplayan tamsayı tipidir.0 ile 4.294.967.295 arasında değer alır.

Örnek :

uint nufus;

long : Hafızada 8 baytlık yer kaplayan tamsayı tipidir. -9.223.372.036.854.775.808 ile 9.223.372.036.854.775.807 arasında değer alır.

Örnek :

long toplam_maas;

ulong : Hafızada 8 baytlık yer kaplayan tamsayı tipidir.0 ile 18.446.744.073.709.551.615 arasında değer alır.

float : Hafızada 4 baytlık yer kaplayan ondalık sayı tipidir. + veya – 1,5*10-45 ile + veya – 3,4*1038 arasında değer alır.

Örnek :

float ortalama;

double: Hafızada 8 baytlık yer kaplayan ondalık sayı tipidir. + veya – 5*10-324 ile + veya – 1,7*10308 arasında değer alır.

decimal: Hafızada 16 baytlık yer kaplayan tamsayı ve ondalık sayı tipidir. + veya – 1,5*10-28 ile + veya – 7,9*1028 arasında değer alır.

Örnek :

decimal toplam_maas;

bool: Hafızada 2 baytlık yer kaplar.Sadece true ve false değerlerini alır.

Örnek :

bool durum;

char: Hafızada 2 baytlık yer kaplar.Bir karakter atanabilir.

Örnek :

char tus;